De begeleiding van Maoz zorg richt zich in eerste instantie vooral op mensen die zelfstandig wonen in combinatie met een verslavingsproblematiek en/of psychische kwetsbaarheid die (tijdelijk) begeleiding en ondersteuning nodig hebben.

 

Vaak hebben de mensen die in aanmerking komen voor persoonlijke begeleiding een bijstand, WIA of WAJONG uitkering. Soms is er al sprake van een indicatie voor individuele of ambulante begeleiding.

 

Na aanmelding wordt er een WMO melding gedaan. Wanneer dit wordt toegewezen zal de begeleiding vergoed worden vanuit de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) er is dan enkel nog sprake van een eigen bijdrage van maximaal €20,60 per maand.