Onze aanpak is helder, laagdrempelig en altijd in samenspraak met de cliënt.  Samen brengen we de probleemgebieden in kaart, bespreken we de wensen, talenten en toekomstplan dat de cliënt voor ogen heeft, en maken een begeleidingsplan met duidelijke doelen, gericht op haalbaarheid. Eigen regie en inbreng staan hierbij voorop.

 

De begeleiding zal afgestemd worden  met andere professionals en betrokkenen die om de cliënt heen staan, zodat er een duidelijk samenwerkingsverband zal ontstaan.  De begeleiding vindt plaats bij de cliënt thuis, of op locatie. De basis van onze begeleiding is altijd gericht op het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen cliënt en begeleider. Openheid en transparantie staan hierbij voorop. Er wordt gewerkt vanuit een begeleidingsplan wat regelmatig wordt geëvalueerd, herzien en eventueel aangepast.

 

Vanuit het CKZ Zeeland wordt er periodiek een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd om de kwaliteit en tevredenheid van de zorg te kunnen waarborgen.

 

Heeft u nog vragen over de werkwijze, de aanmeldprocedure of andere vragen, neem dan gerust even contact op.