Het kan gebeuren dat je door een verslaving, of verschillende diagnoses, geen grip meer hebt op je leven en op alles wat er om je heen gebeurt. Soms is het dan nodig om beroep te doen op een persoonlijk begeleider die samen met jou een plan gaat maken om weer grip te krijgen op de situatie.  Samen kunnen we dan weer orde op zaken gaan stellen en  alle probleemgebieden één voor één aanpakken. Zo heb jij uiteindelijk weer de regie  in eigen handen,  en kan je het leven leiden dat jij voor ogen hebt. 

De begeleiding van Maoz zorg richt zich in eerste instantie op individuele en ambulante begeleiding. Dit betekent dat er een ambulant begeleider op regelmatige basis bij jou thuis komt om ondersteuning te geven. De begeleider biedt voornamelijk praktische hulp, ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en een luisterend oor.  Dit zorgt ervoor dat jij zo zelfstandig mogelijk kan blijven wonen. Altijd met als doel de zelfredzaamheid te verhogen, het zelfvertrouwen te bevorderen, nieuwe vaardigheden aan te leren en te participeren binnen deze maatschappij. 

De focus van de begeleiding zal niet gericht zijn op de verslaving of problematiek zelf maar op het doorbreken van gewoontes, het zoeken naar mogelijkheden en nieuwe zingeving, het bieden van ondersteuning en het stimuleren richting zelfredzaamheid. 

 

De doelgroep bestaat voornamelijk uit mensen wiens leven ontwricht is geraakt door een verslaving of psychische diagnoses en die zelfstandig wonen. 

De begeleiding wordt aangepast op de hulpvraag en kan erg divers zijn. In overleg kijken wij welke vorm van begeleiding het beste past bij jouw situatie. 


Intake-procedure

Contact opnemen

Contact opnemen kan door te bellen, te mailen, of door het contactformulier in te vullen

Kennismakingsgesprek 

Wij plannen een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek in om elkaar te leren kennen en om de hulpvraag te bespreken.

 

Aanvraag WMO

Wij maken een plan van aanpak voor jouw begeleiding

Start begeleiding

Is de indicatie goedgekeurd? Dan plannen wij direct een afspraak in voor jouw eerste begeleidingsmoment.

Mocht uit het kennismakingsgesprek blijken dat de hulpvraag toch niet past binnen deze organisatie, dan kunnen wij u ook doorsturen naar een meer passende zorgaanbieder. 

Wij werken volgens de wet privacy personen en zijn aangesloten bij een externe klachtencommissie.